CNC maskin värdar

Värd är föremål för CNC verktygsmaskiner, inklusive kroppen, kolumn, spindel och matningsmekanismen av verktygsmaskiner och andra mekaniska delar. Han är van att utföra en mängd bearbetning av mekaniska delar.