Diskussion om fyra skäl till ventilgjutning som svänger

Diskussion om fyra skäl till att ventilgjutning blir svart

På bearbetningsområdet kommer det svarta fenomenet att framstå under användningsförloppet på grund av de speciella egenskaperna hos ventilgjutningarna. Vad är orsaken till detta?

1. Interna skäl. Många av ventilgjutningstillverkarna i gjutgods, bearbetning, kommer inte göra något städarbete, och några till och med helt enkelt vattenstråle, dessa är svåra att slutföra rena. Och ytan på formgjutningsmedlet, skärvätska, förtvålningsvätska och andra frätande ämnen och andra fläckar, accelererar gjutformen svart hastighet.

2. Inverkan av den yttre miljön. Vid vissa temperatur- och luftfuktighetsförhållanden är gjutningen väldigt lätt att framstå oxidation svart eller mögelaktig situation, i själva verket bestäms detta av själva gjutningsegenskaperna.

3. Orimlig processdesign. Ventilgjutning i rengöring eller tryck efter behandling av felaktig, kommer att ge gjutformig, svart för att skapa ett visst tillstånd, påskynda bildandet av mögel. Och om valet av rengöringsmedel har starkt frätande, kan det också orsaka korrosion och oxidation av gjutgods.

4, lagringshantering är inte på plats. Gjutningen lagras i lagerets olika höjder och dess mögel är annorlunda.