Numerical Control System av verktygsmaskiner delar

(1) monitorer, nu använder mestadels LCD färgskärm.

(2) manöverpanel

(3) processor,

(4) enheter

Strukturella principen om systemet är komplext, men sällan på marknaden inkluderar Japan Frank systemet, Japan Mitsubishi system, Tyskland Siemens. För ett tag.