Driftsläge och fördelar och nackdelar med bilgjutningsprocessen

Driftsläge och fördelar och nackdelar med bilgjutningsprocessen

När värmebehandlingen av Automobile Casting är mycket låg smältpunkt, är det lätt att hantera överhettning, temperaturskillnaden efter uppvärmning är relativt liten. Automobile Casting för noggrannhet av termometerkraven är mycket hög, om uppvärmningen efter isolering Avvikelse är relativt stor, då kan inte slutföra syftet med att stärka, vi kan se, för kontroll av hetmetall gjutningstemperatur är nyckeln till hela processen, efter flera test har bekräftat att manuell drift av temperatur och tid är Is Förekomsten av kontakt, om åldringstemperaturen är relativt hög, då är isoleringstiden kort och om åldringstemperaturen är relativt låg, så kommer isoleringstiden att vara en viss förlängning, med det första sättet att hantera fallet för stora mängder Produktionen är en väldigt diskret typ, kontrollen av slutproduktkvaliteten, och användningen av det andra sättet kan göra att produktpasshastigheten förbättras, men al så för att säkerställa att kvaliteten på produktprocessen.

Fördelarna med formgjutning innefattar gjutning med utmärkt dimensionsnoggrannhet. Vanligtvis beror detta på gjutmaterialet, det typiska värdet är den ursprungliga 2,5 cm storleken när felet är 0,1 mm och felet ökas med 0,002 mm för varje ytterligare 1 cm. Jämfört med andra gjutningsprocesser är dess gjutna yta jämn, rundad radie av ca 1-2,5 mikron. Mögel med en väggtjocklek på ca 0,75 mm kan göras med avseende på sandlåda eller permanent gjutgjutning. Den kan direkt gjuta den interna strukturen, såsom silkesatser, värmeelement, höghållfast bäryta. Andra fördelar inkluderar förmågan att minska eller undvika sekundär bearbetning, produktionshastighet, gjutsträckhållfasthet på upp till 415 MPa, kan gjuta höghastighetsmetall.

Den största nackdelen med gjutgjutning är den höga kostnaden. Gjututrustning och gjutformar, gjutrelaterade komponenter är mycket dyra i förhållande till andra gjutningsmetoder. Så tillverkning av bilgjutning av gjutning vid produktion av ett stort antal produkter är mer ekonomiskt. Andra brister är: Denna process gäller endast för högre rörlighet för metall och gjutningskvaliteten måste vara mellan 30 gram och 10 kg. I den vanliga formgjutningen kommer den slutliga gjutningen av en sats av gjutgods alltid att ha porer. Och därför kan ingen värmebehandling eller svetsning genomföras, eftersom gasen i spalten kommer att vara under verkan av värmeexpansion, vilket resulterar i interna mikrofel och ytborttagning.

Formgjutningsmetoden har också följande nackdelar:

(1) Gjutgjutna legeringar är begränsade

Behöver fortfarande studera materialet, mögelmaterial och metoder för drift.

(2) Utrustningen är dyr

Utrustning för formgjutningsproduktion, såsom formgjutningsmaskin, smältugn, hållugn och gjutform och andra kostnader är ganska dyra.

(3) Dålig lufttäthet av gjutstycken

Genom att smälta genom höghastighetsfyllningen i formgjutningsformen kommer det att framkalla fenomenet turbulens, lokal bildning av porer eller krymphål, som påverkar isoleringens resistans. Det finns för närvarande en impregneringsmetod som kan användas för att förbättra lufttätheten.