Upphandlande organ

Inre säkerhetsavsnitt på avsnittet power supply, material Division, nätverk, kraftteknik, kraftteknik, hantering av utrustning, arbetstagarnas utbildning, allmänna tjänster, personal gren, finansbranschen och kontoret för administrativa kontoret, arbetsgruppen och andra tillsynsmyndigheter.