Kategorin av tåg delar

Järnvägen tillbehör är en del av järnvägslinjen, som hänvisar till spår, inklusive skenor, sleeper, ansluta delar spår säng, anti klättra utrustning, järnväg och valdeltagandet och så vidare. Som en holistisk engineering struktur, spåret låg på banvallen, en vägledande roll i driften av tåget, direkt under det enorma trycket av lokomotiv och deras laster. Under motivet kraft tågdrift, måste dess olika komponenter vara av tillräcklig styrka och stabilitet att säkerställa att tåget enligt bestämmelserna i den högsta hastigheten, säker, smidig och oavbruten drift.